Cách Làm Tròn Số Trong Excel Với Các Hàm Round

0
430
hướng dẫn cách làm tròn số trong excel
hướng dẫn cách làm tròn số trong excel

Trong quá trình tính tiền và làm việc với excel thì cách làm tròn số trong excel là một thủ thuật mà bạn cần biết tới và không nên bỏ qua. Bởi vì trường hợp cần làm tròn số chúng ta thường xuyên gặp phải.

Làm tròn số bằng hàm ROUND

Công thức: =ROUND(number,num_digits)

rong đó:

  • number: là số cần làm tròn
  • num_digits: là số chữ số cần làm tròn.

cách làm tròn số trong excel - 1

Khi chúng ta nhập số giá trị dương cho num_digits thì làm tròn phía sau phần thập phân. Còn khi nhập giá trị dương cho num_digits thì làm tròn đến hàng chục, trăm, nghìn,…

Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

Hàm có công thức =ROUNDUP(number,num_digits).

cách làm tròn số trong excel - 2

Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. Trong đó num_digits nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

Khi sử dụng hàm này các bạn sẽ nhận được số làm tròn lớn hơn số gốc, tất nhiên là giá trị lớn hơn không nhiều và tùy thuốc vào cách sử dụng hàm.

Xem thêm : Cách sử dụng hàm Vlookup

Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm có công thức =ROUNDDOWN(number,num_digits).

cách làm tròn số trong excel - 3

Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

Xem thêm : 4 cách xuống dòng trong excel

Làm tròn số với hàm MROUND

cách làm tròn số trong excel - 4

Hàm có công thức =MROUND(number,multiple).

Kết quả hàm MROUND mang lại làm tròn lên khi number chia multiple lớn hơn hoặc bằng ½ multiple và ngược lại làm tròn xuống khi bé hơn ½ multiple.

  • =MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hợp báo lỗi #NUM khi multiple và number không cùng dấu nhau.

Hàm CEILING và hàm FLOOR

Các hàm có những cú pháp như sau:

= CEILING(Số cần làm tròn, significance).

= FLOOR(number, significance).

  • Significance là số bạn cần làm tròn đến bội số của nó.
  • Nếu number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM.
  • Nếu number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

cách làm tròn số trong excel

Việc làm tròn số tiền trong những công việc kế toán nội bộ như bán hàng, quỹ, công nợ… thì có thể được làm tròn theo quy định của doanh nghiệp.

Trong hóa đơn hoặc liên quan tới tiền thuế, trên số sách kế toán như báo cáo tài chính cuối năm thì phải hết sức lưu ý việc làm tròn. Việc làm tròn này phải tuân theo quy định của nhà nước và đảm bảo đúng nguyên tắc làm tròn (thường làm tròn tới 0 để tránh phần thập phân) nhưng tổng số tiền phải khớp so với chứng từ (với hóa đơn VAT thì phần tiền trước thuế + tiền thuế phải bằng tổng số tiền phải thanh toán. Nếu phần nào làm tròn lên / xuống thì phần kia phải làm tròn ngược lại để đảm bảo nguyên tắc bù trừ)

làm tròn số nguyên trong excel , hàm làm tròn số tiền , cách làm tròn trong excel , hàm làm tròn số tiền trong excel