Công thức tính diện tích, khái niệm, phân loại hình thang

0
2141
công thức tính diện tích hình thang
công thức tính diện tích hình thang

Bạn đang gặp khó khăn về công thức tính diện tích hình thang . Ban đã quên mất công thức tính hình thang?

Với bài viết chia sẽ công thức tính diện tích hình thang từ thongtinz chắc chắn sẽ giúp được bạn trong quá trình học tập và làm việc.

Định Nghĩa Khái Niệm Về Hình Thang

Hình thang trong hình học Euclide là một tứ giác lồi có hai cạnh đối song song. Hai cạnh song song này được gọi là các cạnh đáy của hình thang. Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

khái niệm về hình thang
khái niệm về hình thang

Tính chất của hình thang

tính chất góc cạnh của hình thang

Xem thêm : Công thức tính diện tích chu vi hình tròn

Tính chất về góc

Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 180° (hai góc nằm ở vị trí trong cùng phía của hai đoạn thẳng song song là 2 cạnh đáy).

Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tính chất về cạnh

 • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau
 • Ngược lại, nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì chúng bằng nhau và hai cạnh đáy cũng bằng nhau
 • Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau

Phân Loại Hình thang thường gặp

 • Hình thang thường
 • Hình thang vuông
 • Hình thang cân

Công thức tính diện tích Hình Thang

Có hình thang ABCD với độ dài đáy AB là a, đáy CD là b và chiều cao h.

công thức tính diện tích hình thang thường

Công thức tính diện tích hình thang: trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy.

S = h x ((a +b)/2)

Trong đó:

 • S là diện tích hình thang.
 • a và b là độ dài 2 cạnh đáy.
 • h là chiều cao hạ từ cạnh đáy a xuống b hoặc ngược lại (khoảng cách giữa 2 cạnh đáy).

Xem thêm : Công thức tính diện tích tam giác

Công thức tính diện tích hình thang vuông

công thức tính diện tích hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Cạnh bên vuông góc với hai đáy cũng chính là chiều cao h của hình thang.

công thứcc tính diện tích hình thang vuông

Trong đó:

 • S là diện tích hình thang.
 • a và b là độ dài 2 cạnh đáy.
 • h là độ dài cạnh bên vuông góc với 2 đáy.

Công thức tính diện tích hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. 2 cạnh bên của hình thang cân bằng nhau và không song song với nhau.

công thức tính diện tích hình thang cân - 1

công thức tính diện tích hình thang cân - 2

Công thức tính chu vi hình thang, cách tính chu vi hình thang

P = a + b + c + d