tổng hợp phím tắt cho photoshop cập nhật 2020

0
1620
phím tắt photoshop
phím tắt photoshop

Sử dụng phím tắt photoshop để thực hiện các thao tác hành động trên photoshop chuyên nghiệp , nhanh hơn.

Việc sử dụng photoshop lâu dài, thì thuộc các phím tắt photoshop là điều cần thiết. Phím tắt có thể sử dụng cho nhiều phiên bản khác nhau từ CS5 , CS6 đến các bản CC 2018 2019..

Thongtinz giới thiệu tới các bạn các phím tắt trong photoshop sẽ giúp ích các bạn hơn trong công việc

Các phím tắt đơn có chức năng chỉnh sửa ảnh

phím tắt photoshop - 1

 

 • Di chuyển: V
 • Tạo vùng chọn: M
 • Tạo vùng chọn theo màu: W
 • Tạo vùng chọn tự do: L
 • Cắt hình: C
 • Thước kẻ, chấm màu: I
 • Công cụ vẽ, nét bút vẽ, tô màu: B
 • Lấy mẫu từ hình ảnh: S
 • Khôi phục lại mọi thông số ảnh trước đó: Y
 • Tẩy, xóa: E
 • Đổ màu:G
 • Làm tối ảnh: O
 • Tạo vector, vẽ đường: P
 • Tạo chữ: T
 • Chọn hướng, đường: A
 • Vẽ các hình elip, chữ nhật, đường thẳng,…: U
 • Xem ảnh khi phóng quá to: H
 • Xoay: R
 • Thu nhỏ hoặc phóng to: Z
 • Màu mặc định: D
 • Chuyển đổi màu giữa Foreground và Background: X
 • Chế độ Quick Mask: Q
 • Thay đổi các chế độ màn hình: F
 • Toggle Preserve Transparency: /
 • Giảm kích cỡ Brush: [
 • Tăng kích cỡ Brush: ]
 • Chọn Brush kế tiếp: .
 • Chọn Brush trước đó: ,
 • Chọn Brush cuối cùng: >
 • Chọn Brush đầu tiên: <

Các phím tắt khi làm việc với File

phím tắt photoshop - 2

 • Tạo File mới: Ctrl + N
 • Mở File: Ctrl + O
 • Open As: Alt + Shift + Ctrl + O:
 • Edit in ImageReady: Shift + Ctrl +W
 • Đóng File đang mở: Ctrl +W
 • Đóng tất cả File đang mở: Alt + Ctrl +W
 • Đóng Photoshop và mở Bridge: Shift + Ctrl + W
 • Lưu File: Ctrl  + S
 • Lưu lại dưới dạng : Shift + Ctrl + S hoặc Alt + Ctrl + S
 • Lưu dưới dạng web: Alt + Shift + Ctrl + S
 • Khôi phục ảnh gốc: F12
 • Xem thông tin File: Alt + Shift + Ctrl + I
 • Cài đặt trang: Alt + Shift + Ctrl + P
 • Print One Copy in Photoshop: Alt + Shift + Ctrl + P
 • Thoát phần mềm: Ctrl + Q

Phím tắt làm việc điều chỉnh hình ảnh với photoshop

phím tắt photoshop - 3

 • Mở hộp thoại Levels: Ctrl + L
 • Tự thay đổi Levels: Shift + Ctrl + L
 • Tự điều chỉnh độ tương phản: Alt + Shift + Ctrl + L
 • Tự điều chỉnh màu: Shift + Ctrl + B
 • Mở hộp thoại Curves: Ctrl + M
 • Mở hộp thoại Color Balance: Ctrl + B
 • Mở hộp thoại Saturation/Hue: Ctrl + U
 • Chuyển hình ảnh sang màu xám: Shift + Ctrl + U
 • Chỉnh sửa kích thước ảnh: Alt + Ctrl + I
 • Canvas Size: Alt + Ctrl + C

Phím tắt với nhóm F

– F1: Trình trợ giúp
– F2 (Cut): Cắt đối tượng
– Copy F3
– Paste F4
– F5: Mở Palette Brush
– F6: Bảng màu mở
– F7: Mở bảng layer
– F8: Open Pallete Info
– F9: Open Pallete Action

Các phím tắt trong Photoshop khi cài đặt

phím tắt photoshop - 4

 • Cài đặt chung: Ctrl + K
 • Cài đặt màu sắc: Shift + Ctrl + K
 • Cài đặt phím tắt: Alt + Shift + Ctrl + K
 • Cài đặt menu: Alt + Shift + Ctrl + M

Phím tắt Photoshop với khả năng Edit

 • Redo hoặc Undo: Ctrl + Z
 • Quay lại thao tác trước: Alt + Ctrl + Z
 • Quay lại thao tác sau đó: Shift +Ctrl + Z
 • Fade: Shift + Ctrl + F
 • Cut: Ctrl + X hoặc F2
 • Copy: Ctrl + C hoặc F3
 • Copy Merged: Shift + Ctrl + C
 • Paste: Ctrl + V hoặc F4
 • Paste Into: Shift + Ctrl + V
 • Mở hộp thoại Fill: Shift + F5
 • Xoay tự do, kéo giãn: Ctrl + T

Cách phím tắt SELECT trong Photoshop

– CTRL + A: Chọn tất cả
– CTRL + D: Xóa lựa chọn
– CTRL + SHIFT + D: Chọn lại lựa chọn
– CTRL + SHIFT + I: Đảo ngược lựa chọn
– CTRL + ALT + D: Làm mờ vùng lựa chọn
– CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
– CTRL + SHIFT + F: Điều chỉnh độ mờ của Brush

Các phím tắt trong Photoshop có chức năng Filter

 • Sử dụng Filter cuối cùng: Ctrl + F
 • Extract: Alt + Ctrl + X
 • Mở hộp thoại Liquify: Shift + Ctrl + X
 • Mở hộp thoại Pattern Maker: Alt + Shift + Ctrl + X
 • Mở hộp thoại Vanishing Point: Alt + Ctrl + V

Các phím tắt ở Chế độ xem

– CTRL + Y: Xem màu CMYK
– CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu bên ngoài hệ thống CMYK
– CTRL + +: Phóng to
– CTRL + -: Thu nhỏ
– CTRL + 0: Xem tràn trên màn hình
– CTRL + SHIFT + H: Ẩn đường Path
– CTRL + R: Hiển thị thước
– CTRL + : Ẩn Guides
– CTRL + SHIFT + : Nhảy với Guides
– CTRL + ALT + :Khóa học Guides
– CTRL + “Hiển thị lưới
– CTRL + SHIFT + ‘Nhảy với lưới